Plany zamówień publicznych

Data publikacji 20.12.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ GMINY MIASTA RADOMIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2019 rok (roboty budowlane i usługi oraz dostawy służące realizacji robót budowlanych o wartości powyżej 30 tys. EURO) - prowadzący WYDZIAŁ INWESTYCJI

Data publikacji 20.12.2018

Rejestr zmian
Autor : Beata Piechota

Osoba publikująca: Beata Piechota
Wydział Inwestycji

Statystyka strony: 393 wizyt