Plany zamówień publicznych

Data publikacji 21.11.2017

PLAN POSTĘPOWAŃ GMINY MIASTA RADOMIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2017 rok (roboty budowlane i usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi powyżej 30 tys. EURO) - prowadzący WYDZIAŁ INWESTYCJI

Data publikacji 21.11.2017

Data modyfikacji 21.11.2017
Rejestr zmian
Autor : Beata Piechota

Osoba publikująca: Beata Piechota
Wydział Inwestycji

Statystyka strony: 845 wizyt