Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/dostawy/47400,606242-N-2019-Przetarg-nieograniczony-na-dostawe-toreb-bawelnianych-plaskich.html
2019-10-18, 23:46

606242-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę toreb bawełnianych płaskich.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.

Metadane

Data publikacji : 16.10.2019
Data modyfikacji : 16.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kotowska

Opcje strony