Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/dostawy/47360,603860-N-2019-Przetarg-nieograniczony-na-zakup-i-wdrozenie-oprogramowania-do-dig.html
2019-10-18, 23:06

603860-N-2019 Przetarg nieograniczony na zakup i wdrożenie oprogramowania do digitalizacji i archiwizacji dokumentów źródłowych dla Wydziału Podatków Urzędu Miejskiego w Radomiu w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich.”

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitalowej

Metadane

Data publikacji : 17.10.2019
Data modyfikacji : 17.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kotowska

Opcje strony