Dostawy

D/578741/N/2019
Data publikacji 12.08.2019

578741-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem.

Data publikacji 12.08.2019

Data modyfikacji 12.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Agnieszka Kotowska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 242 wizyt