Dostawy

D/568070-N-2019
Data publikacji 19.07.2019

568070-N-2019 Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i wdrożenie oprogramowania do digitalizacji i archiwizacji dokumentów źródłowych dla ewidencji nieruchomości publicznych w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich.”

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 19.07.2019

Data modyfikacji 19.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 371 wizyt