Dostawy

D/568792-N-2019
Data publikacji 15.07.2019

568792-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów stacjonarnych

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 15.07.2019

Data modyfikacji 15.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 298 wizyt