Dostawy

D/565137/N/2019
Data publikacji 09.07.2019

565137-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułow promocyjnych.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 09.07.2019

Data modyfikacji 09.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 448 wizyt