Dostawy

D/557076/N/2019
Data publikacji 21.06.2019

557076-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę laptopa z oprogramowaniem systemowym i biurowym w ramach projektu „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 21.06.2019

Data modyfikacji 21.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aleksandra Paprocka

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 263 wizyt