Dostawy

D/551298/N/2019
Data publikacji 17.06.2019

551298-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę namiotu promocyjnego z nadrukowaną informacją o projekcie pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach w/w projektu.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 17.06.2019

Data modyfikacji 17.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 163 wizyt