Dostawy

D/550710/N/2019
Data publikacji 12.06.2019

550710-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę drukarek laserowych

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie 1 i 2 części zamówienia

Data publikacji 12.06.2019

Data modyfikacji 12.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 352 wizyt