Dostawy

D/546274-N-2019
Data publikacji 27.06.2019

546274-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2, 3, 4, 5 i 6 zamówienia

Data publikacji 27.06.2019

Data modyfikacji 27.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 668 wizyt