Dostawy

D/542898/N/2019
Data publikacji 20.05.2019

542898-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę drukarki 3D w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Data publikacji 20.05.2019

Data modyfikacji 20.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 468 wizyt