Dostawy

D/542577/N/2019
Data publikacji 04.06.2019

542577-N-2019 Przetrag nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 04.06.2019

Data modyfikacji 04.06.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 366 wizyt