Dostawy

D/542163/N/2019
Data publikacji 21.05.2019

542163-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę namiotu promocyjnego z nadrukowaną informacją o projekcie pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji 21.05.2019

Data modyfikacji 21.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 143 wizyt