Dostawy

D/542168/N/2019
Data publikacji 23.05.2019

542168-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji 23.05.2019

Data modyfikacji 23.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 239 wizyt