Dostawy

D/542168/N/2019
Data publikacji 10.05.2019

542168-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Data publikacji 10.05.2019

Data modyfikacji 10.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 165 wizyt