Dostawy

D/538214/N/2019
Data publikacji 29.05.2019

538214-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę gadżetów promocyjnych

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 3 części zamówienia oraz o unieważnieniu 4 części zamówienia

Data publikacji 29.05.2019

Data modyfikacji 29.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 533 wizyt