Dostawy

D/538214/N/2019
Data publikacji 24.04.2019

538214-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę gadżetów promocyjnych

Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja SIWZ. UWAGA!!!! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.04.2019r. godz. 09:00

Załączniki

Data publikacji 24.04.2019

Data modyfikacji 24.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Magdalena Domagała

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 296 wizyt