Dostawy

D/535199/N/2019
Data publikacji 18.04.2019

535199-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę kalkulatorów.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej

Data publikacji 18.04.2019

Data modyfikacji 18.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 155 wizyt