Dostawy

D/535199/N/2019
Data publikacji 25.04.2019

535199-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę kalkulatorów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Data publikacji 25.04.2019

Data modyfikacji 25.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 239 wizyt