Dostawy

D/514400/N/2019
Data publikacji 15.03.2019

514400-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę tabletów i laptopa

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki

Data publikacji 15.03.2019

Data modyfikacji 15.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Piotr Frąk

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 466 wizyt