Dostawy

D/503828/N/2019
Data publikacji 15.02.2019

503828-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.

Unieważnienie części 1 zamówienia.

Data publikacji 15.02.2019

Data modyfikacji 15.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 335 wizyt