Dostawy

D/644576/N/2018
Data publikacji 19.12.2018

644576-N-2018 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji 19.12.2018

Data modyfikacji 19.12.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwikińska

Osoba publikująca: Monika Bielecka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 336 wizyt