Dostawy

D/639604/N/2018
Data publikacji 08.11.2018

639604-N-2018 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki świat”.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.

Data publikacji 08.11.2018

Data modyfikacji 08.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 157 wizyt