Dostawy

D/614832/N/2018
Data publikacji 24.09.2018

614832-N-2018 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

Data publikacji 24.09.2018

Data modyfikacji 24.09.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 121 wizyt