Dostawy

D/606091/N/2018
Data publikacji 05.09.2018

606091-N-2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 05.09.2018

Data modyfikacji 05.09.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 427 wizyt