Dostawy

570792/N/2018
Data publikacji 09.05.2019

570792-N-2018 Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie wykonawcze nr 3

Data publikacji 09.05.2019

Data modyfikacji 09.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 786 wizyt