Dostawy

570792/N/2018
Data publikacji 17.10.2018

570792-N-2018 Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie wykonawcze nr 1

Data publikacji 17.10.2018

Data modyfikacji 17.10.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 525 wizyt