Dostawy

D/559988/N/2018
Data publikacji 17.05.2018

559988-N-2018 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych do Projektu „Przez kształcenie do sukcesu”

Termin składania ofert: do dnia 25.05.2018 r. do godz. 11:30

Załączniki

Data publikacji 17.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Piotr Frąk

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 93 wizyt