Dostawy

D/556918/N/2018
Data publikacji 22.05.2018

556918-N-2018 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - serwera stelażowego w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Data publikacji 22.05.2018

Data modyfikacji 22.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 197 wizyt