Dostawy

Strona znajduje się w archiwum.

D/528049-N/2018
Data publikacji 05.04.2018

528049-N-2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji 05.04.2018

Data modyfikacji 05.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 311 wizyt