Dostawy

Strona znajduje się w archiwum.

D/500054757/N/2018
Data publikacji 13.03.2018

500054757-N-2018 Zamówienie z wolnej ręki na dostawę artykułów papierniczych

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Załączniki

Data publikacji 13.03.2018

Data modyfikacji 13.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 333 wizyt