Dostawy

D/509490/N/2018
Data publikacji 09.02.2018

509490-N-2018 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Data publikacji 09.02.2018

Data modyfikacji 09.02.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Klaudia Kucharska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 608 wizyt