Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/dostawy/40293,630423-N-2017-Przetarg-nieograniczony-na-dostawe-urzadzen-sieciowych-do-realizac.html
2020-08-15, 21:15

Strona znajduje się w archiwum.

630423-N-2017 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych do realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II „wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Rozstrzygnięcie postępowania

Metadane

Data publikacji : 10.01.2018
Data modyfikacji : 10.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Paprocka Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Paprocka

Opcje strony