Dostawy

D/596487/N/2017
Data publikacji 12.10.2017

596487-N-2017 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów piśmienniczo-biurowych w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 12.10.2017

Data modyfikacji 12.10.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 103 wizyt