Dostawy

D/584840/N/2017
Data publikacji 11.09.2017

584840-N-2017 Przetarg nieograniczony na dostawę 3 szt. zestawów kryptograficznych do obsługi systemu CEPiK.

Unieważnienie postępowania

Załączniki

Data publikacji 11.09.2017

Data modyfikacji 20.09.2017
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 170 wizyt