Dostawy

D/544258/N/2017
Data publikacji 13.07.2017

544258-N-2017 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitalowej

Załączniki

Data publikacji 13.07.2017

Data modyfikacji 13.07.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 331 wizyt