Dostawy

D/525793-N/2017
Data publikacji 19.06.2017

525793-N-2017 Przetarg nieograniczony na dostawę: laptopów z oprogramowaniem systemowym, laserowych urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem (...); Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 19.06.2017

Data modyfikacji 19.06.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 415 wizyt