Dostawy

D/41578/2017
Data publikacji 20.03.2017

41578-2017 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załączniki

Data publikacji 20.03.2017

Data modyfikacji 20.03.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 109 wizyt