Zamierzenia, programy

Data publikacji 24.02.2012

Reorganizacja placówek oświatowych 2012 rok

 


Uchwała nr 268/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania krótszym niż 3 lata w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe

 

 

Uchwała nr 266/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Dzierzkowska 9

 

Uchwała nr 265/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Radomiu, ul. Wierzbicka 55 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Radomiu, ul. Wierzbicka 55

 

Uchwała nr 264/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 9 w Radomiu, ul. Wierzbicka 55 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Radomiu, ul. Wierzbicka 55

 

Uchwała nr 263/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego w Radomiu, ul. Śniadeckich 5

 

Uchwała nr 262/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum uzupełniającego w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego w Radomiu, ul. Śniadeckich 5


Uchwała nr 261/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5

 

Uchwała nr 260/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5

 

Uchwała nr 259/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5

 

Uchwała nr 258/2012 w sprawie zamiaru połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Ofiar Firleja 14 w Radomiu i Przedszkola Publicznego Nr 22 im. Hanny Łochockiej przy ul. Ofiar Firleja 14A w Radomiu

Data publikacji 24.02.2012

Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1461 wizyt