Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamierzenia-programy/13106,Gminny-Program-Przeciwdzialania-Narkomanii.html
2020-11-30, 03:28

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Metadane

Data publikacji : 08.01.2011
Data modyfikacji : 03.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony