Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamierzenia-programy/13105,Gminny-System-Przeciwdzialania-Przemocy-w-Rodzinie.html
2020-11-30, 03:27

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Metadane

Data publikacji : 08.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne

Opcje strony