Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/windykacja-egzekucja-na/13197,Zazalenia-na-postanowienia-tut-organu-egzekucyjnego.html
2020-10-01, 22:10

Zażalenia na postanowienia tut. organu egzekucyjnego

Podstawa prawna

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art.34 §2, art. 40 §1 art.56 §4, art.59 §5, art.64e §5, art.64f  (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

Podanie

 

Opłaty

bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy

Termin przekazania akt do organu nadzoru - 7 dni

 

Forma załatwienia sprawy

Przekazanie akt do organu nadzoru

 

Uwagi

Termin złożenia:
7 dni od daty doręczenia postanowienia

Kompetencja:
Organ nadzoru - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Majcher

Opcje strony