Urząd Stanu Cywilnego

Data publikacji : 11.01.2011

Sporządzanie aktów zgonów osób zmarłych na terenie miasta Radomia, wydawanie odpisów aktów zgonów z roku bieżącego

 

 

Podstawa prawna

Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego  (tekst  jednolity: Dz. U. Nr 161 z 2004 r. poz. 1688)

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wystawiona przez lekarza (oryginał dokumentu),

- dowód osobisty zmarłego,

- książeczka wojskowa dla mężczyzn do 55 lat

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Moniuszki 9, Radom

Referat zgonów, pok. 104, tel. 48 36 20 844

 

Opłaty

bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy

W zależności od ilości zgonów ok. 15 do 30 minut.

 

Forma załatwienia sprawy

Osoba zgłaszająca zgon przedkłada wymagane dokumenty celem sporządzenia aktu oraz swój dowód osobisty. Zgłaszający obowiązany jest podać dane niezbędne do sporządzenia aktu zgonu tj.: stan cywilny zmarłego, dane współmałżonka (imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia) oraz imiona i nazwiska rodowe rodziców osoby zmarłej. Niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji zostaje sporządzony akt zgonu i wydawane są 3 odpisy skrócone aktu zgonu

Data publikacji : 11.01.2011


Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1492 wizyt