Urząd Miejski w Radomiu

Zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne

  Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 155 ze zm. )

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2012r. poz. 973. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z  2013r. poz. 603 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty             

1. Wniosek o wydanie zezwolenia

2. Orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego

3 Orzeczenie psychologiczne od uprawnionego psychologa

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu ( zaświadczenie od pracodawcy jeżeli jest wymagane)

 

Miejsce składania dokumentów            

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048) 36-20-472

 

Opłaty

Opłaty za wydanie zezwolenia - 50,00 zł.

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy       

Do  2dni ( od weryfikacji dokumentów)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (w tym przypadku Prezydenta Miasta Radomia) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.03.2016
Data modyfikacji : 10.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry