Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami dla kierowców zawodowych

Podstawa prawna        

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 155 z późn. zm )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2016r. poz. 231

Rozporządznie Ministra Tranportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2013r. poz. 83,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Dz. U. z 2015r. poz.681

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282. 

Ustawa o transporcie drogowym- tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1265. ze zmianami

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2012r. poz. 973. 

 

Wymagane dokumenty            

1. Wniosek o wydanie uprawnień z własnoręcznym podpisem – wniosek obowiązujący

2. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

3.Zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badania kierowców

4. Orzeczenie psychologiczne od uprawnionego psychologa

5. Kserokopia prawa jazdy

6. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna)

 

Miejsce składania dokumentów           

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy      

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy         

Nie przysługuje

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Woładkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry