Urząd Miejski w Radomiu

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy bez wymiany dokumentu

Podstawa prawna       

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U.z 2015r. poz. 155 z późn. zm )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 231)

Rozporządznie Ministra  Tranportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2013r. poz. 83,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja  2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Dz. U. z 2015r. poz.681

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2012r. poz. 973. 

Wymagane dokumenty           

Jeżeli przyczyną zatrzymania był wyrok sądu warunkiem zwrotu dokumentu jest zakończenie orzeczonej wyrokiem kary (jeżeli okres kary nie przekroczył jednego roku), oraz dostarczenie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (jeżeli jest wymagane)

,1. Wniosek (K-II/1)

Do wglądu - dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.

Jeżeli przyczyną zatrzymania był wyrok sądu na okres dłuższy niż jeden rok warunkiem zwrotu dokumentu jest pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego (po uprzednim pobraniu profilu kandydata na kierowcę), oraz dostarczenie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (jeżeli jest wymagane)

 

Miejsce składania dokumentów          

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 8, tel. (048)36-20-207

 

Termin załatwienia sprawy     

Od ręki

 

Tryb odwoławczy        

Nie przysługuje

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry