Urząd Miejski w Radomiu

Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami

Podstawa prawna          

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U.z 2015r poz. 155 ze zmianami )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  ( Dz. U. z 2016r. poz. 231 )

Rozporządznie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami( Dz. U. z 2013r. poz. 83 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. z 2015r. poz.681 ),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282 )

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2012r. poz. 973 ). 

 

Wymagane dokumenty           

1. Wniosek – wniosek obowiązujący

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm(pozycja frontalna)

3. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

4. Załączniki:

- kserokopia prawa jazdy

- kserokopia pozwolenia wojskowego

 

Miejsce składania dokumentów          

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy     

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy        

Nie przysługuje

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych

 

Akta ewidencyjne kierowcy oraz dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami, wystawiony osobie odbywającej zasadniczą służbę wojskową przez dowódcę jednostki wojskowej, zostają przekazane przez daną jednostkę wojskową.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry