Urząd Miejski w Radomiu

Wymiana prawa jazdy zatrzymanego przez policję z powodu zniszczenia blankietu

Podstawa prawna     

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U z 2015r  poz. 155 ze zmianami )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r  w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami( Dz. U. z 2016r. poz. 231)

Rozporządznie Ministra Tranportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2013r. poz. 83 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. z 2015r. poz.681)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2012r. poz. 973 ). 

 

Wymagane dokumenty         

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm (pozycja frontalna)

3. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

- pokwitowanie zatrzymania dokumentu prawa jazdy wydane przez policję

 

Miejsce składania dokumentów        

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Forma załatwienia sprawy    

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy      

Nie przysługuje

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry