Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie prawa jazdy w związku ze zmianą danych

Podstawa prawna      

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami tekst jednolity ( Dz. U z 2015r. poz.155 ze zmianami )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego  2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 231 )

Rozporządznie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja  2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. z 2015r. poz.681 )

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282 )

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2012r. poz. 973 ) 

 

Wymagane dokumenty          

1. Wniosek o wymianę dokumentu – wniosek obowiązujący

2. Kserokopia dokumentu podlegającego wymianie

3. Jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm (pozycja frontalna)

4. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne (o ile jest wymagane)

5. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

- prawo jazdy

5. Załącznik:

- kserokopia dokumentu podlegającego wymianie

 

Miejsce składania dokumentów         

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 50 gr opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

Istnieje możliwość dokonania opłaty za prawo jazdy oraz opłaty  skarbowej kartą płatniczą - przy stanowiskach obsługi.                  Do każdej transakcji będzie naliczona opłata w wysokości 2 zł.

 

Termin załatwienia sprawy       

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy       

Nie przysługuje

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry