Urząd Miejski w Radomiu

Wymiana zagranicznego prawa jazdy

Podstawa prawna      

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U z 2015r. poz. 155 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego  2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami( Dz. U. z 2016r. poz. 231 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. z 2015r. poz.681 )

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282.) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2012r. poz. 973 ) 

 

Wymagane dokumenty          

1. Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4, 5 cm(pozycja frontalna)

3. Uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy (jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w ustawie , dodatkowym warunkiem jego wymiany jest pozytywny wynik egzaminu – część teoretyczna)

4. Załączniki:

- prawo jazdy ( kserokopia )

5. Do wglądu:

- dowód osobisty, karta stałego pobytu

 

Miejsce składania dokumentów         

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy    

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy       

NIe przysługuje

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

 

Przy odbiorze prawa jazdy należy zwrócić zagraniczny dokument.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry