Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Podstawa prawna      

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 155 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 231 )

Rozporządznie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2013r. poz. 83 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. z 2015r. poz.681)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2012r. poz. 973. 

 

Wymagane dokumenty          

1. Wniosek - wniosek obowiązujący

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm(pozycja frontalna)

5. Do wglądu:

- dowód osobisty, lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

6. Wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w przypadku utraty dokumentu.

 

Miejsce składania dokumentów         

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

 

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

Istnieje możliwość dokonania opłaty za prawo jazdy oraz opłaty  skarbowej kartą płatniczą - przy stanowiskach obsługi.                 Do każdej transakcji będzie naliczona opłata w wysokości 2 zł.

 

Termin załatwienia sprawy    

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy       

Nie przysługuje

 

Uwagi   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

1. W razie odzyskania utraconego dokumentu należy go zwrócić do organu, który go wydał.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 24.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry