Urząd Miejski w Radomiu

Międzynarodowe prawo jazdy

Podstawa prawna        

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity  Dz. U.  z 2015r . poz. 155 ze zmianami )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 231 )

Rozporządznie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2013r. poz. 83 )

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity  Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  ( Dz. U. z 2012r. poz. 973 ) 

 

Wymagane dokumenty          

1. Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy – wniosek obowiązujący

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna)

3 Do wglądu dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu oraz krajowe prawo jazdy

4. Załącznik:

- kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy

 

Miejsce składania dokumentów         

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 35,00 zł

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

Istnieje możliwość dokonania opłaty za prawo jazdy oraz opłaty  skarbowej kartą płatniczą - przy stanowiskach obsługi. Do każdej transakcji będzie naliczona opłata w wysokości 2 zł.

 

Termin załatwienia sprawy    

Do 3 dni

 

Tryb odwoławczy       

Nie przysługuje

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 24.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry